Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim na lata 2016-2021

Przewodniczący
Raś Witold

Członkowie
Martina Tiszbierek
Strużyna Michał