Category : Porażenie prądem elektrycznym

7 years, 2 months ago Możliwość komentowania Porażenie prądem elektrycznym została wyłączona

Postępowanie: – odłączenie źródła napięcia i wezwanie pogotowia ratunkowego – ocena stanu poszkodowanego – jeśli doszło do zatrzymania krążenia prowadzenie resuscytacji – zaopatrzenie obrażeń ciała – wdrożenie postępowania przeciwwstrząsowego ( o ile jest to konieczne ) – ewakuacja ze strefy zagrożenia prądem ( o ile nadal istnieje zagrożenie porażenia prądem )