Wstrząs

7 years, 2 months ago Możliwość komentowania Wstrząs została wyłączona

Objawy:
blada , wilgotna , zimna skóra przyspieszony , płytki oddech szybkie , słabo wyczuwalne tętno , a nawet brak tętna, opóźniony nawrót kapilarny ( na płytce paznokciowej powyżej 2 sekund ), zaburzenia świadomości – pobudzenie , apatia , do utraty przytomności włącznie .

Rodzaje wstrząsu:
– z utraty płynów ( hipowolemiczny ) – spowodowany utratą pełnej krwi , osocza , wody i elektrolitów
– pochodzenia sercowego ( kardiogenny ) – zmniejszenie wydolności serca w następstwie np. zawału mięśnia sercowego , zaburzeń jego rytmu
– neurogenny – spowodowany ośrodkowego układu nerwowego , np. uraz rdzenia kręgowego , uraz czaszkowo-mózgowy
– uczuleniowy ( anafilaktyczny ) – szczególny rodzaj wstrząsu , w którym następuje gwałtowna reakcja organizmu na czynnik uczulający ( lek , jad owadów , obce białko )
– septyczny – wynik gwałtownie przebiegającej reakcji organizmu na zakażenie (może być konsekwencją np. nieprawidłowego opatrzenia ran )

Postępowanie:
– ocena charakteru zdarzenia – wynika z niej rodzaj obrażeń i tym samym mechanizm wstrząsu
– kontrola podstawowych funkcji życiowych ( drożności dróg oddechowych , oddechu , tętna )
– decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu resuscytacji
– zaopatrzenie obrażeń ( krwotoki w pierwszej kolejności )
– ułożenie poszkodowanego w położeniu przeciwwstrząsowym – na plecach , z uniesionymi kończynami dolnymi na wysokość 30-40 cm od podłoża
– unieruchomienie transportowe w przypadku złamań
– ciągła kontrola podstawowych funkcji życiowych
– zabezpieczenie poszkodowanego przed wychłodzeniem – „folia życia”
– opieka psychiczna


WAŻNE!
Poszkodowanemu nie podajemy nic do picia , jedzenia , ani żadnych używek. U osób nieprzytomnych z urazami głowy nie unosimy nóg.

Comments are closed.