Zarząd OSP w Zalesiu Śląskim

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim na lata 2016-2021.

Prezes
Golly Ryszard

W-ce prezes
Tiszbierek Teresa

Naczelnik
Korczyński Tadeusz

Z-ca naczelnika
Golly Krzysztof

Gospodarz
Bernacki Szymon

Sekretarz
Golly-Strzelczyk Teresa

Skarbnik
Strużyna Krzysztof

Członek zarządu ds. młodzieży
Rosły Fabian

Kronikarz
Duk Błażej