Zasłużeni

Zbigniew Korczyński

Dh Zbigniew Korczyński

Dh Zbigniew Korczyński

Zbigniew Korczyński pierwszy druh nie tylko w naszej jednostce, ale i w gminie odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP. Niezwykły człowiek, który swą postawą i działalnością wskazał drogę innym. Urodzony 11 kwietnia 1923 roku.

Do Zalesia śl. przybywa w 1953 roku, pełni m.in. funkcję w-ce prezesa, w 1957 roku jest jednym z inicjatorów budowy remizy strażackiej. W 1963 roku zostaje powołany przez Komendanta Powiatowego na stanowisko Komendanta Rejonowego południowej części powiatu strzeleckiego. W 1976 roku Zarząd M-G ZOSP w Leśnicy powierza mu funkcję Komendanta Gminnego, którą sprawuje przez 12 lat. Przez 22 lata, do roku 1992 pełni obowiązki kierowcy i mechanika samochodu GBM w OSP Zalesie Śl. Pomimo zaawansowanego wieku, choć w 1994 roku ustępuje z funkcji Prezesa Zarządu, to jednak nie wycofuje się z życia OSP i jako doświadczony strażak przyjmuje wybór na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, służąc swym młodszym kolegom nie tylko teoretyczną wiedzą, ale i doświadczeniem. Nie sposób tu wymienić wszystkich dokonań i zasług, ale wdzięczni za to czego dokonał, będziemy długo nosić Go w pamięci.

Wśród wielu odznaczeń, które wspominany tu druh Zbigniew Korczyński otrzymał można wymienić między innymi:
– 1959r. Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”
– 1965r. Srebrny Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”
– 1970r. Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”

a także odznaczenia państwowe i inne:
– 1977r. Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia Polski
– 1984r. Odznaka „Zasłużony Opolszczyźnie”
– 1970r. Brązowy Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju”
– 1987r. Wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych Województwa Opolskiego

Druh nasz brał udział w wielu akcjach gaśniczych. Ogromną wiedzą i doświadczeniem wykazał się między innymi podczas pożaru zakrystii 3 stycznia 1992 roku w naszym parafialnym kościele pod wezwaniem św. Jadwigi. Choć straty materialne tego pożaru były ogromne, to jednak bardzo dużym osiągnięciem było to, że mimo bardzo dużego niebezpieczeństwa i nagromadzenia materiałów łatwopalnych nie dopuszczono, by pożar się rozprzestrzenił na resztę kościoła.

 

Władysław Wilkowski

Dh Władysław Wilkowski

Dh Władysław Wilkowski

Władysław Wilkowski – odznaczony został Złotym Znakiem Związku OSP RP w 1996 roku. Urodził się 15 czerwca 1925 roku. Wstąpił do OSP w swej rodzinnej jednostce w 1945 roku i został wybrany na stanowisko naczelnika, które pełnił przez 30 lat, aż do roku 1975. W roku 1950 ukończył kurs w Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej w Nysie dla dowódców plutonu OSP.

W latach 1957-1959 za jego ogromnym wkładem udało się w Zalesiu Śl. wybudować remizę strażacką. W latach 1966-1974 był czynnym członkiem Zarządu Głównego OSP w Warszawie. Podczas pełnienia przez niego funkcji naczelnika jednostka nasza osiągała znakomite wyniki i wysoki poziom wyszkolenia bojowego, o czym świadczą najlepsze miejsca zdobywane przez naszych strażaków w zawodach powiatowych. W okresie braku remizy sprzęt przeciw pożarowy był składowany w jego gospodarstwie rolnym.

Druh Wilkowski należał do osób, o których śmiało można powiedzieć, że są niezastąpieni. Mimo bardzo pochłaniającej go pracy na roli i wielu prywatnych obowiązków – strażnica to jego drugi dom, dla którego się poświęcał i o który dbał. Za to wszystko należą mu się szczególne słowa uznania. Dziś już jako emeryt ciągle jest obecny w życiu, które się toczy w jednostce, to on przekazuje nam historię, która jest nam matką i nauczycielką.

Odznaczenia zaś którymi został uhonorowany to:
– 1959 r. Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
– 1965 r. Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
– 1995 r. Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
– 1956 r. Brązowy Krzyż Zasługi
– 1965 r. Srebrny Krzyż Zasługi
– 1970 r. Złoty Krzyż Zasługi
– 1967 r. Zasłużony Opolszczyźnie, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
– 1972 r. Zasłużony Pracownik Rolnictwa
– 1978 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
– 1996 r. Złoty Znak Związku

 

Bronisław Szura

Bronisław Szura

Dh Bronisław Szura

Bronisław Szura – honorowy i oddany duszą i ciałem człowiek w naszej jednostce. Urodzony 31 sierpnia 1935 roku. Do OSP wstąpił w Zalesiu Śl. gdzie przywędrował w 1953 roku. Do niedawna pełnił jeszcze funkcje gospodarza naszej remizy, strażnica to jego drugi dom, jej to od wielu lat oddaje każdą wolną chwilę.

Można o nim również powiedzieć z bardzo dużym przekonaniem, że jest człowiekiem niezastąpionym. Właśnie dzięki niemu nasz sprzęt, samochody, budynek i całe obejście jest zawsze oprzątnięte i sprawne. Właśnie dzięki niemu to wszystko wygląda tak pięknie. Jest duszą, która przyciąga do straży, w której on zawsze czeka gotowy pomóc. Zasług ma wiele, choć są one jego cichą tajemnicą, niech więc na razie tak zostanie, choć my nigdy chyba tak naprawdę nie zdołamy mu się odwdzięczyć za to co zrobił, co robi – on jest duszą tego wszystkiego.

Miejmy nadzieję, że sił starczy mu jeszcze na długo by mógł wraz z nami cieszyć się tym co jest i sukcesami, których jest udziałem.
Odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP w dniu 10 maja 1998 roku. Oby swą wiedzą tak teoretyczną jak i praktyczną mógł nam służyć jak najdłużej dla wspólnego dobra.

Odznaczenia, które do tej pory zostały przyznane przez ZOSP druhowi to m.in.:
– 1969 r. Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
– 1995 r. Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
– 1965 r. Strażak Wzorowy
– 1975 r. Złoty Krzyż Zasługi
– 1985 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
– 1998 r. Złoty Znak Związku