26. Pomoc w organizacji punktu szczepień

21 kwietnia 2021 r., wspólnie z jednostką OSP Kadłub, pomagaliśmy w organizacji punktu szczepień przy Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Zostały ustawione tam dwa namioty, które nasze jednostki otrzymały w ramach programu do zwalczania skutków związanych z pandemią COVID-19. Namioty będą służyć mieszkańcom Strzelec Opolskich, którzy będą kierowani na szczepienia w PCK.