3. Zalesie Śląskie – Substancja ropopochodna

19 lutego 2024 r., o godz. 13:54, zostaliśmy zadysponowani na drogę wojewódzką nr 426 w Zalesiu Śląskim, gdzie wg zgłoszenia na jezdni znajduje się substancja ropopochodna. Po rozpoznaniu ustalono, że plama substancji ropopochodnej znajduje się w okolicach ronda 800-lecia Zalesia Śląskiego, na rondzie, a także na całej długości ul. Strażackiej oraz częściowo ul. Leśnickiej. Naszym zadaniem było zneutralizowanie plamy.