30. Zalesie Śląskie – Usunięcie błota z jezdni

28 czerwca 2020 r., po zakończonych wcześniej działaniach związanych z usuwaniem drzew oraz konarów, udaliśmy się jednym zastępem na drogę powiatową między Zalesiem Śląskim a Lichynią, w celu usunięcia zalegającej sporej warstwy błota, która została naniesiona przez obfite opady deszczu z sąsiadujących z jezdnią pól.