Władysław Wilkowski

Władysław Wilkowski – odznaczony został Złotym Znakiem Związku OSP RP w 1996 roku.

Urodził się 15 czerwca 1925 roku. Wstąpił do OSP w swej rodzinnej jednostce w 1945 roku i został wybrany na stanowisko naczelnika, które pełnił przez 30 lat, aż do roku 1975. W roku 1950 ukończył kurs w Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej w Nysie dla dowódców plutonu OSP.

W latach 1957-1959 za jego ogromnym wkładem udało się w Zalesiu Śl. wybudować remizę strażacką. W latach 1966-1974 był czynnym członkiem Zarządu Głównego OSP w Warszawie. Podczas pełnienia przez niego funkcji naczelnika jednostka nasza osiągała znakomite wyniki i wysoki poziom wyszkolenia bojowego, o czym świadczą najlepsze miejsca zdobywane przez naszych strażaków w zawodach powiatowych. W okresie braku remizy sprzęt przeciw pożarowy był składowany w jego gospodarstwie rolnym.

Druh Wilkowski należał do osób, o których śmiało można powiedzieć, że są niezastąpieni. Mimo bardzo pochłaniającej go pracy na roli i wielu prywatnych obowiązków – strażnica to jego drugi dom, dla którego się poświęcał i o który dbał. Za to wszystko należą mu się szczególne słowa uznania. Dziś już jako emeryt ciągle jest obecny w życiu, które się toczy w jednostce, to on przekazuje nam historię, która jest nam matką i nauczycielką.

Odznaczenia zaś którymi został uhonorowany to:
– 1959 r. Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
– 1965 r. Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
– 1995 r. Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
– 1956 r. Brązowy Krzyż Zasługi
– 1965 r. Srebrny Krzyż Zasługi
– 1970 r. Złoty Krzyż Zasługi
– 1967 r. Zasłużony Opolszczyźnie, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
– 1972 r. Zasłużony Pracownik Rolnictwa
– 1978 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
– 1996 r. Złoty Znak Związku