Zbigniew Korczyński

Zbigniew Korczyński pierwszy druh nie tylko w naszej jednostce, ale i w gminie odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP. Niezwykły człowiek, który swą postawą i działalnością wskazał drogę innym. Urodzony 11 kwietnia 1923 roku.

Do Zalesia Śląskiego przybywa w 1953 roku, pełni m.in. funkcję w-ce prezesa, w 1957 roku jest jednym z inicjatorów budowy remizy strażackiej. W 1963 roku zostaje powołany przez Komendanta Powiatowego na stanowisko Komendanta Rejonowego południowej części powiatu strzeleckiego. W 1976 roku Zarząd M-G ZOSP w Leśnicy powierza mu funkcję Komendanta Gminnego, którą sprawuje przez 12 lat. Przez 22 lata, do roku 1992 pełni obowiązki kierowcy i mechanika samochodu GBM w OSP Zalesie Śl. Pomimo zaawansowanego wieku, choć w 1994 roku ustępuje z funkcji Prezesa Zarządu, to jednak nie wycofuje się z życia OSP i jako doświadczony strażak przyjmuje wybór na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, służąc swym młodszym kolegom nie tylko teoretyczną wiedzą, ale i doświadczeniem. Nie sposób tu wymienić wszystkich dokonań i zasług, ale wdzięczni za to czego dokonał, będziemy długo nosić Go w pamięci.

Wśród wielu odznaczeń, które wspominany tu druh Zbigniew Korczyński otrzymał można wymienić między innymi:
– 1959r. Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”
– 1965r. Srebrny Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”
– 1970r. Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”

a także odznaczenia państwowe i inne:
– 1977r. Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia Polski
– 1984r. Odznaka „Zasłużony Opolszczyźnie”
– 1970r. Brązowy Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju”
– 1987r. Wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych Województwa Opolskiego

Druh nasz brał udział w wielu akcjach gaśniczych. Ogromną wiedzą i doświadczeniem wykazał się między innymi podczas pożaru zakrystii 3 stycznia 1992 roku w naszym parafialnym kościele pod wezwaniem św. Jadwigi. Choć straty materialne tego pożaru były ogromne, to jednak bardzo dużym osiągnięciem było to, że mimo bardzo dużego niebezpieczeństwa i nagromadzenia materiałów łatwopalnych nie dopuszczono, by pożar się rozprzestrzenił na resztę kościoła.