III Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Do eliminacji III Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej wystartowały dwie grupy wiekowe:  szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Obydwie grupy liczyły po 11 osób. Reprezentantami pierwszej grupy z Zalesia Śląskiego byli: Krzysztof Golly i Renata Golly. Drugą grupę stanowili:  Janusz Korczyński, Dariusz Gołąbek i Krzysztof Biskup. Eliminacje składały się z dwóch etapów: pisemny i ustny. Aby zakwalifikować się do drugiego trzeba było najpierw zaliczyć pierwszy. Pierwsza grupa z Zalesia w całości przystąpiła do „egzaminu” ustnego, natomiast w drugiej grupie zabrakło już Krzysztofa Biskupa. Zwycięzcą pierwszej grupy została Renata Golly (OSP Zalesie). Na drugim miejscu znalazł się Krzysztof Golly (OSP Zalesie), a na trzecim Aneta Tomanek z OSP w Raszowej. Pierwsze miejsce w drugiej grupie wiekowej zajął Janusz Korczyński (OSP Zalesie). Drugie miejsce zajął reprezentant OSP Raszowa – Mariusz Mikolasz, a trzecie Tomasz Wylezik – OSP Łąki Kozielskie. Nagrody dla zwycięzców ufundował burmistrz Miasta i Gminy Leśnica – Hubert Kurzał. Przygotowaniem pytań zajął się st. kpt. Janusz Filipkowski z KP PSP w Strzelcach Opolskich.