Krajowy System Ratowniczo-Gasniczy

Od 14 grudnia 2009 roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu Śląskim, stała się pełnoprawnym członkiem  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To wielki krok w rozwój naszej jednostki oraz wyróżnienie w skali kraju. Już od dłuższego czasu nasza jednostka stawała zawsze na wysokości zadania, będąc obecnymi na każde wezwanie. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się aby nasi strażacy nie wyjechali do akcji. Jest to uwieńczenie starań zarządu OSP w Zalesiu Śląskim za troskę o wypełnianie obowiązku jaki ciąży na wszystkich członkach. W tym roku zajęliśmy po raz kolejny I miejsce w przeglądzie operacyjno-technicznym.

Do tej pory jedyną jednostką będącą w KSRG jest OSP w Leśnicy. Jest to jednak mało jak na gminę. Awans naszej jednostki to zapewnienie pewnej pomocy w razie każdej potrzeby nie tylko na terenie gminy Leśnica, ale nawet na obszarze całego województwa. Deklaracja przystąpienia do systemu to również akceptacja warunków w nim obowiązujących. Do tej pory strażacy z OSP w Zalesiu Śląskim nie musieli wyjechać na wezwanie Komendy Głównej Straży Pożarnej – było to ich dobrą wolą. Teraz ciąży na nich już obowiązek wyjazdu na każde wezwanie.
Na szczęście są i zalety członkostwa. To przede wszystkim dodatkowa pomoc materialna. Być może uda się spełnić w ten sposób marzenie o nowym wozie bojowym dla naszej jednostki, czego wszystkim druhom oraz zarządowi życzymy.