Kurs doszkalający w KP PSP Strzelce Opolskie

29 czerwca 2013 r., w Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich, odbył się kurs doszkalający z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokości, przypomnienia przepisów dotyczących bezpiecznego użytkowania drabin oraz metody wykorzystywania drabin jako środek transportu noszy z poszkodowanym w trudnych warunkach np. katastrofy budowlane.
Drugim etapem były informacje postępowania w razie zdarzeń drogowych z udziałem transportu chemicznego. Odbyły się także ćwiczenia, w których założeniem była ewakuacja osób poszkodowanych, ze strefy zagrożenia do strefy bezpiecznej, w wyniku wypadku drogowego pojazdu przewożącego substancje chemiczne.