Obchody 110-lecia OSP w Zalesiu Śląskim

W sobotę 23. września br. strażacy z Zalesia Śląskiego wspólnie z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi, świętowali 110-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim. Pierwsze wzmianki o straży pożarnej pochodzą z roku 1896, kiedy to mieszkańcy wioski nękani sporą ilością pożarów jak na te czasy utworzyli tzw. „Samoobronę Pożarową”, którą nazywano także „Freiwilige Feuerwehr”. W ich wyposażeniu były wózki, wozy z beczkami, bosaki, siekiery a w pobliżu dużych gospodarstw powstawały zbiorniki i stawy z wodą, z których w razie pożaru czerpano wodę.
Pierwszą strażnicą była drewniana szopa, w której przechowywano sprzęt, dopiero po jakimś czasie była ona murowana i stała przy posesji P. Rochnia (ul. Kościuszki). Pierwszą akcją gaśniczą „Samoobrony” był pożar w 1899 roku.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.30 od nabożeństwa, które przed remizą odprawił wspólnie ze zgromadzonymi ks. proboszcz Teodor Smiatek. Po nabożeństwie odnowiono poświęcenie remizy strażackiej. Po poświeceniu najstarszy i honorowy druh naszej jednostki Bronisław Szura, złożył wraz z innymi druhami kwiaty pod obeliskiem, upamiętniającym strażaków z naszej jednostki, którzy odeszli już do wieczności.

O godz. 16.00 rozpoczęła się część oficjalna, podczas której przybyli goście złożyli na ręce ochotników z Zalesia życzenia oraz upominki.
Wśród zaproszonych gości byli obecni burmistrz Leśnicy – Hubert Kurzał, przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Froń, starosta Józef Swaczyna, prezes Banku Spółdzielczego – Józef Garbacz, komendanci Szłapa S., Filipkowski J., Wiśniewski A., Dudek P., Wójcik M., Misz Zugfryd., Lisowski W., przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, a także strażacy z jednostek OSP w Wołczynie, Leśnicy, Raszowej, Łąkach Kozielskich, Lichyni, Czarnocina, Sławięcic i w Mechnicy.

Część artystyczna rozpoczęła się o godz. 17.00. Swoje solidne przygotowanie do uroczystości, zaprezentowały dzieci z Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim pod opieką dyrektor przedszkola – p. Lidii Kryś. Tuż po nich wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim, nad którymi opiekę sprawowała p. Lila Popławksa. Całej imprezie towarzyszyła także orkiestra z Leśnicy.

O godz. 19.00 w „Nowej Zalesiance”dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek, a o godz. 20.00 dla wszystkich zorganizowana została zabawa taneczna, która trwała do wczesnych godzin porannych.