Obrażenia wewnętrzne

Urazy klatki piersiowej
Objawy:
– jednostronny ból w klatce piersiowej
– ślady stłuczenia lub rany powłok klatki piersiowej
– przyśpieszenie oddechu , duszność
– nietypowe ruchy klatki piersiowej w czasie oddechu
– wyczuwalne trzeszczenie przy uciskaniu skóry
– rzężenie , charczenie , sinica skóry i/lub warg
– objawy wstrząsu
– mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca

Postępowanie:
– kontrola funkcji życiowych
– wdrożenie postępowania przeciwwstrząsowego
– w przypadku widocznej rany z wydobywającym się powietrzem założenie opatrunku zastawkowego
– w przypadku otwartego zranienia założenie opatrunku zastawkowego bez usuwania ciał obcych
– stałe monitorowanie układu oddechowego i krążenia
– uspokajanie chorego

Urazy brzucha
Objawy:
– ból brzucha ( twardy , silnie napięty brzuch)
– ślady obrażeń (otarcia , krwiaki , rany )
– w przypadku rany otwartej – np. wnętrzności wychodzące z rany wstrząs
Postępowanie:
– kontrola funkcji życiowych
– ułożenie poszkodowanego w pozycji leżącej na plecach z wałkiem pod kolanami , w celu zmniejszenia napięcia mięśni brzucha
– założenie osłaniającego jałowego opatrunku
– wdrożenie postępowania przeciwwstrząsowego
– termoizolacja
– stała kontrola podstawowych czynności życiowych

Urazy czaszkowo-mózgowe
Objawy:
– rana głowy ( nie zawsze występuje )
– zaburzenia świadomości , aż do utraty przytomności i śpiączki
– ból głowy
– nudności i wymioty
– zmiany dotyczące reakcji odruchowych , szerokości i nierówności źrenic
– prężenia , drgawki
– wypływ tkanki mózgowej lub/i płynu mózgowo rdzeniowego z rany głowy , nosa , przewodu słuchowego lub ust
– krwawienie z nosa , ust , przewodu słuchowego

Postępowanie:
– kontrola funkcji życiowych
– stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
– ułożenie w pozycji leżącej z uniesionym tułowiem o 15-30° po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych
– zatrzymanie krwawienia i opatrzenie ran
– w razie pobudzenia ruchowego przytrzymywanie i uspokajanie poszkodowanego
– okrycie poszkodowanego
– stała kontrola podstawowych czynności życiowych