Omdlenia

Objawy:

– bladość skóry

– zimna , wilgotna skóra

– spadek ciśnienia tętniczego i przed utratą przytomności zwolnienie tętna

– przyspieszony oddech

– rozszerzenie źrenic

– utrata przytomności

Postępowanie:

– zabezpieczenie przed powstaniem obrażeń przy upadku

– wyniesienie na świeże powietrze

– ułożenie w pozycji leżącej z nogami uniesionymi do góry

– rozluźnienie ubrania pod szyją

– w przypadku braku powrotu przytomności , a konieczności pozostawienia osoby omdlałej bez opieki , ułożenie jej w pozycji bocznej ustalonej

– kontrola podstawowych parametrów życiowych

– wezwanie pogotowia ratunkowego

WAŻNE! Drętwienie palców , warg i języka , poty , nudności i zwolnienie tętna to objawy często poprzedzające omdlenie. Poszkodowany powinien niezwłocznie przyjąć pozycję poziomą , co może go uchronić przed utratą świadomości.