Omdlenia

7 years, 2 months ago Możliwość komentowania Omdlenia została wyłączona

Objawy:
– bladość skóry
– zimna , wilgotna skóra
– spadek ciśnienia tętniczego i przed utratą przytomności zwolnienie tętna
– przyspieszony oddech
– rozszerzenie źrenic
– utrata przytomności

Postępowanie:
– zabezpieczenie przed powstaniem obrażeń przy upadku
– wyniesienie na świeże powietrze
– ułożenie w pozycji leżącej z nogami uniesionymi do góry
– rozluźnienie ubrania pod szyją
– w przypadku braku powrotu przytomności , a konieczności pozostawienia osoby omdlałej bez opieki , ułożenie jej w pozycji bocznej ustalonej
– kontrola podstawowych parametrów życiowych
– wezwanie pogotowia ratunkowego


WAŻNE!
Drętwienie palców , warg i języka , poty , nudności i zwolnienie tętna to objawy często poprzedzające omdlenie. Poszkodowany powinien niezwłocznie przyjąć pozycję poziomą , co może go uchronić przed utratą świadomości.

Comments are closed.