Porażenie prądem elektrycznym

Postępowanie:

– odłączenie źródła napięcia i wezwanie pogotowia ratunkowego

– ocena stanu poszkodowanego

– jeśli doszło do zatrzymania krążenia prowadzenie resuscytacji

– zaopatrzenie obrażeń ciała

– wdrożenie postępowania przeciwwstrząsowego ( o ile jest to konieczne )

– ewakuacja ze strefy zagrożenia prądem ( o ile nadal istnieje zagrożenie porażenia prądem )

WAŻNE!

– Nawet gdy odcięto dopływ prądu , zachowaj szczególną ostrożność.

– Nie używaj metalowych , mokrych lub wilgotnych przedmiotów podczas udzielania pomocy.

– Nie dotykaj ofiary dopóki ma ona styczność z przewodem pod napięciem.