Porażenie prądem elektrycznym

7 years, 2 months ago Możliwość komentowania Porażenie prądem elektrycznym została wyłączona
Postępowanie:
– odłączenie źródła napięcia i wezwanie pogotowia ratunkowego
– ocena stanu poszkodowanego
– jeśli doszło do zatrzymania krążenia prowadzenie resuscytacji
– zaopatrzenie obrażeń ciała
– wdrożenie postępowania przeciwwstrząsowego ( o ile jest to konieczne )
– ewakuacja ze strefy zagrożenia prądem ( o ile nadal istnieje zagrożenie porażenia prądem )


WAŻNE!
– Nawet gdy odcięto dopływ prądu , zachowaj szczególną ostrożność.
– Nie używaj metalowych , mokrych lub wilgotnych przedmiotów podczas udzielania pomocy.
– Nie dotykaj ofiary dopóki ma ona styczność z przewodem pod napięciem.

Comments are closed.