Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Postępowanie w przypadku niemowlęcia (dziecko do 1. roku życia) po przybyciu na miejsce zdarzenia:
– zapewnienie bezpieczeństwa ratowanemu i ratownikowi
– wezwanie pomocy
– sprawdzenie reakcji ( łaskoczemy delikatnie okolice stóp , sprawdzamy reakcję na głos ). Jeśli nie występują przystępujemy do resuscytacji udrażniamy drogi oddechowe ( odginamy głowę ku tyłowi , delikatnie wysuwamy żuchwę do góry )
– przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego lub głowy należy tylko wysunąć żuchwę ku przodowi i ku górze
– sprawdzamy przez ok. 10 sekund czy niemowlę oddycha ( nasłuchujemy czy obecny jest szmer wydychanego powietrza , obserwujemy czy występuje ruch klatki piersiowej , wyczuwamy powiew powietrza na swoim policzku )
– na tętnicy ramieniowej ( w połowie ramienia na powierzchni wewnętrznej ) sprawdzamy , czy jest zachowane tętno , przez ok. 10 sekund
– przy braku oddechu wykonujemy dwa skuteczne wdechy metodą usta – usta – nos
– przy braku tętna wykonujemy pośredni masaż serca. Opuszki dwóch palców układamy na mostku , 1 cm poniżej linii łączącej sutki. Uciskamy mostek na głębokość 1/3 do połowy wysokości klatki piersiowej z częstotliwością ok. 100 – 120 razy na minutę. Pod plecy niemowlęcia , między jego łopatki , wkładamy drugą rękę , w celu wypełnienia przestrzeni powstałej między podłożem a kręgosłupem ratowanego dziecka. Po wykonaniu 5 uciśnięć , udrażniamy drogi oddechowe i wykonujemy jeden skuteczny wdech. Sztuczną wentylację i pośredni masaż serca wykonujemy w stosunku 1:5 ( jeden wdech do pięciu uciśnięć mostka ). Po wykonaniu 20 cykli sprawdzamy tętno, jeśli go nie stwierdzamy , podejmujemy dalszą resuscytację, zaczynając od pośredniego masażu serca.

Postępowanie w przypadku dziecka (1 – 8. rok życia) po przybyciu na miejsce zdarzenia:
– zapewnienie bezpieczeństwa ratowanemu i ratownikowi
– wezwanie pomocy
– sprawdzenie reakcji ( wołając do dziecka, potrząsamy je za ramię ). Jeśli nie występują przystępujemy do resuscytacji udrażniamy drogi oddechowe ( odginamy głowę ku tyłowi , unosimy żuchwę do góry)
– przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego lub głowy należy tylko wysunąć żuchwę ku przodowi i ku górze
– sprawdzamy przez ok. 10 sekund czy dziecko oddycha ( nasłuchujemy czy obecny jest szmer wydychanego powietrza , obserwujemy czy występuje ruch klatki piersiowej , wyczuwamy powiew powietrza na swoim policzku )
– na tętnicy szyjnej sprawdzamy , czy jest zachowane tętno, przez ok. 10 sekund
– przy braku oddechu wykonujemy dwa skuteczne wdechy metodą usta – usta – nos lub metodą usta – usta.
– przy braku tętna wykonujemy pośredni masaż serca. W dolnej połowie mostka układamy jedną rękę i uciskamy na głębokość 1/3 do połowy wysokości klatki piersiowej z częstotliwością ok. 100 razy na minutę. Po wykonaniu 5 uciśnięć , udrażniamy drogi oddechowe i wykonujemy jeden skuteczny wdech. Sztuczną wentylację i pośredni masaż serca wykonujemy w stosunku 1:5 ( jeden wdech do pięciu uciśnięć mostka ). Po wykonaniu 20 cykli sprawdzamy tętno, jeśli go nie stwierdzamy , podejmujemy dalszą resuscytację, zaczynając od pośredniego masażu serca.

Postępowanie w przypadku dorosłego po przybyciu na miejsce zdarzenia:
– zapewnienie bezpieczeństwa ratowanemu i ratownikowi
– wezwanie pomocy
– sprawdzenie reakcji ( wołając potrząsamy za ramię ). Jeśli nie występują przystępujemy do resuscytacji udrażniamy drogi oddechowe ( odginamy głowę ku tyłowi , unosimy żuchwę do góry)
– przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego lub głowy należy tylko wysunąć żuchwę ku przodowi i ku górze
– sprawdzamy przez ok. 10 sekund czy dorosły oddycha ( nasłuchujemy czy obecny jest szmer wydychanego powietrza , obserwujemy czy występuje ruch klatki piersiowej , wyczuwamy powiew powietrza na swoim policzku )
– na tętnicy szyjnej lub udowej sprawdzamy , czy jest zachowane tętno, przez ok. 10 sekund
– przy braku oddechu wykonujemy dwa skuteczne wdechy metodą usta – nos lub metodą usta – usta.
– przy braku tętna wykonujemy pośredni masaż serca. Przesuwając palec wskazujący i palec środkowy w górę od dolnej krawędzi łuku żebrowego , wyszukujemy punkt , w którym łączą się żebra. Utrzymując palec środkowy w tym punkcie umieszczamy palec wskazujący powyżej na części kostnej mostka. Przesuwamy – poduszkę – dłoniową drugiej ręki w dół mostka aż do zetknięcia z wskazicielem pierwszej ręki ( powinien to być środek dolnej połowy mostka ). Umieszczamy – poduszkę – dłoniową swojej pierwszej ręki na górnej powierzchni drugiej ręki , tak aby palce nie dotykały klatki piersiowej. Stawy łokciowe muszą być w pozycji wyprostowanej, a ręce pod kątem prostym do tułowia ratowanego. Uciskamy na głębokość 1/3 do połowy wysokości klatki piersiowej z częstotliwością ok. 100 razy na minutę. Po wykonaniu 15 uciśnięć , udrażniamy drogi oddechowe i wykonujemy dwa skuteczne wdechy. Sztuczną wentylację i pośredni masaż serca wykonujemy w stosunku 2:15 ( dwa wdechy do piętnastu uciśnięć mostka ). Po wykonaniu 4 cykli sprawdzamy tętno, jeśli go nie stwierdzamy , podejmujemy dalszą resuscytację, zaczynając od pośredniego masażu serca.

Zaprzestanie raz rozpoczętej resuscytacji jest dopuszczalne tylko wtedy gdy:
– nadejdzie wykwalifikowana pomoc i przejmie od nas czynności ratownicze
– powróci spontaniczny oddech/krążenie
– ratownik opadnie z sił