Zagrożenie życia

Podstawowe objawy , które są zagrożeniem życia:

– utrata przytomności

– słabo wyczuwalny , nieregularny oddech lub bezdech

– brak tętna na dużych tętnicach ( szyjne , udowe )

– krwotok Podstawowe zabiegi ratownicze to zespół czynności , które pozwalają zastąpić brakujące funkcje układu oddechowego i układu krążenia , bez konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu i leków.

Są to:

– resuscytacja – zespół czynności mających na celu , co najmniej przywrócenie podstawowych funkcji życiowych: krążenia krwi lub krążenia krwi i oddychania

– reanimacja – zespół czynności mających na celu przywrócenie nie tylko podstawowych funkcji życiowych , ale także najwyższych funkcji ośrodkowego układu nerwowego łącznie z przywróceniem świadomości.

Podstawowe bez przyrządowe zabiegi reanimacyjne ( tzw. zabiegi ABC ) to :

A ( Airway ) -kontrola drożności i udrożnienie dróg oddechowych

B ( Breathing ) – kontrola oddechu , prowadzenie oddechu zastępczego

C ( Circulation ) -kontrola tętna , prowadzenie pośredniego masażu serca

A – udrożnienie dróg oddechowych:

– odchylenie głowy ku tyłowi i uniesienie żuchwy

– wysunięcie żuchwy ku przodowi z równoczesnym jej uniesieniem

– ocena oddechu

B – wentylacja :

– Usta – usta – podstawowa metoda sztucznego oddychania

– usta – nos

– usta – usta – nos ( najczęściej stosowana u noworodków i niemowląt )

C – ocena tętna:

– wykonywana na tętnicy szyjnej u osoby dorosłej , a na tętnicy ramieniowej i niemowląt

– nie powinna trwać dłużej niż 10 sekund

– jednocześnie powinno się obserwować tzw. oznaki krążenia (oddech , połykanie , zabarwienie skóry , ruchy kończyn)