18. Zalesie Śląskie – Pęknięte drzewo

6 czerwca 2023 r., o godz. 16.11, zostaliśmy zadysponowani na ul. Ujazdowską w Zalesiu Śląski, gdzie przy dawnym boisku sportowym, jedno z rosnących drzew zostało poważnie uszkodzone z powodu wieku i warunków atmosferycznych. Pęknięcie, które się pojawiło groziło załamaniu się drzewa. Z racji sąsiedztwa drzewa przy linii energetycznej konieczne było zadysponowanie podnośnika z JRG w Strzelcach Opolskich.