Przedwakacyjne szkolenie dla dzieci

23 czerwca 2010 r. przeprowadziliśmy szkolenie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim z zakresu ratownictwa medycznego. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy 1-6. Szkolenie przeprowadzili druhowie: Olgierd Jakrzewski, Mateusz Chęciński oraz Krzysztof Golly.