Recertyfikacja kpp w OSP Wysoka

14 listopada 2015 r., w budynku OSP w Wysokiej odbył się kurs odnawiający uprawnienia strażaków z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. W recertyfikacji wzięło udział 5 członków naszej jednostki oraz wielu strażaków z terenu gminy Leśnica. Wszyscy nasi druhowie pomyślnie zaliczyli test.