Eliminacje gminne do OTWP w Wysokiej

26 lutego 2011 r. w sali OSP w Wysokiej odbyły się eliminacje od Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się następujące osób, które uzyskały miejsca:

Szkoły Podstawowe:
Wiktoria Skrzydeł – III miejsce

Szkoła gimnazjalna:
Adrian Alscher – I miejsce
Martina Tiszbierek – II miejsce
Sylwana Mróz – III miejsce

Szkoły ponadgimnazjalne:
Patrycja Niesłony – I miejsce
Fabian Rosły – II miejsce

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach OTWP.