VI Zlot Pojazdów Pożarniczych – Główczyce 2014

5 lipca 2014 r., w Główczycach (gmina Dobrodzień) odbyła się już szósta edycja zlotu pojazdów pożarniczych. Na imprezę zjechały wozy bojowe z różnych stron kraju. Nasza jednostka po raz pierwszy wzięła udział w tym wydarzeniu i udała się tam naszym zasłużonym, prawie 50-letnim mercedesem, który mimo wieku jest w bardzo dobrym stanie i bierze nadal udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Dziękujemy wszystkim naszym strażakom, którzy włożyli wiele wysiłku i pracy polegającej na odświeżeniu wielu elementów oraz stanu ogólnego prawie 50-letniego mercedesa. Dziękujemy także tym, którzy udali się na zlot i reprezentowali naszą jednostkę.

Z naszej gminy udział w zlocie wzięła również jednostka OSP Łąki Kozielskie. Ich pojazd został wysoko oceniony i zajął II miejsce jako najładniejszy pojazd tegorocznego zlotu. Druhom z OSP Łąki Kozielskie gratulujemy!

Do Główczyc przyjechała także nasza zaprzyjaźniona jednostka z woj. małopolskiego – OSP Pcim.