Wojewódzki Dzień Strażaka w Prudniku

Druh Bronisław Szura, członek OSP w Zalesiu Śląskim i dotychczas jako jedyna osoba w powiecie strzeleckim, został odznaczony Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego. Medal ten to najwyższe odznaczenie w Państwowej Straży Pożarnej.
Odznaczenie to przyznawane jest raz w roku, jednemu strażakowi z jednostek ochotniczych i jedno dla strażaka zawodowego. Medal Honorowy, którym odznaczony został dh Bronisław Szura został ustanowiony 11 października 1993 r. Nadaje go Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz szef Obrony Cywilnej Kraju za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz za szczególne wyróżnienie się podczas akcji ratowniczych.
Uroczystość odznaczenia druha Bronisława Szury miała miejsce 20 maja 2011 r. w trakcie obchodów wojewódzkich Dnia Strażaka w Prudniku. Medal wręczył zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier  Janusz Skulich.
Podczas tych uroczystości odznaczony został również Złotym Znakiem Związku – dh Alfons Długosz z OSP w Czarnocinie. Złoty Znak Związku to najwyższe odznaczenie wśród strażaków ochotników. To ogromne wyróżnienie oraz zaszczyt dla całej naszej gminy i powiatu.