Spotkanie opłatkowe ZP ZOSP RP

Na świątecznym plenarnym Posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Strzelcach Op., które odbyło się 16 grudnia 2009 r. o godz. 17.00 w „Domu Pielgrzyma” na Górze Św. Anny podsumowano rok 2009 oraz podano wyniki przeglądu operacyjno-technicznego. Nasza jednostka OSP Zalesie Śląskie jak zawsze zajęła 1 miejsce w grupie 2 (jednostki, które posiadają samochód ze zbiornikiem wodnym o pojemności ponad 1000 l.).