XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leśnicy

16 kwietnia 2016 r. w restauracji „Na szlaku” o godz. 11.00 odbył sie XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leśnicy. Zgromadzonych strażaków przywitał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego dh Ryszard Golly.

Na zjeździe odczytano sprawozdania: z działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leśnicy, z działalności na rzecz poprawy stanu ochorony przeciwpożarowej w X kadencji oraz z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leśnicy w X kadencji.

Po przeczytaniu sprawozdań przystąpiono do wyboru nowego zarządu na XI kadencję. W skład nowego zarządu na lata 2016-2020 weszli:

Prezes: dh Ryszard Golly
W-ce prezesi: dh Joachim Nowak, dh Alfons Długosz, dh Rajmund Murlowski oraz dh Andrzej Lesik
Komendant Gminny: dh Sławomir Nowak
Sekretarz: dh Marcin Murlowski
Skarbnik: dh Tadeusz Korczyński
Pozostali członkowie prezydium: dh Leonard Janda i dh Łukasz Kwoczała
Pozostali członkowie zarządu: dh Teresa Tiszbierek, dh Piotr Koszucki, dh Tomasz Kozubek, dh Jan Koteluk, dh Mariusz Malik, dh Roman Trałka oraz dh Marek Zagrol

Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Opolskich zostali: sh Teresa Tiszbierek oraz dh Piotr Koszucki