Awans naszej druhny Teresy Tiszbierek

6 lipca 2010 r. w Częstochowie odbyła się uroczystość Promocji Aspirantów – Absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wśród absolwentów jest członkini naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim – druhna Teresa Tiszbierek. Po dwuletnim kształceniu w CS PSP oraz po zdaniu egzaminu państwowego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadał druhnie Teresie Tiszbierek stopień młodszego aspiranta.W uroczystościach brali udział m.in. członkowie naszej jednostki, współpracownicy druhny Teresy Tiszbierek – funkcjonariusze z Biura Szkolenia Komendy Głównej PSP oraz znajomi z Pawonkowa i Żelaznej. Serdecznie gratulujemy  Teresie, cieszymy się z fachowego wsparcia i życzymy dalszych sukcesów!