Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Łąkach Kozielskich

W sobotę 18 września na boisku sportowym w Łąkach Kozielskich odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Leśnica. W zawodach udział wzięły jednostki z OSP w: Czarnocinie, Leśnicy, Lichyni, Łąkach Kozielskich, Raszowej, Wysokiej i Zalesia Śląskiego. Wystątpiło 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  (wg regulaminu CTIF) oraz 13 Drużyn Seniorów (wg regulaminu „na mokro”).

Uzyskane wyniki drużyn:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Męskie – sztafeta 7x50m:

I miejsce – OSP Raszowa I
II miejsce – OSP Zalesie Śląskie
III miejsce – OSP Raszowa II
IV miejsce – OSP Wysoka

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Żeńskie – sztafeta 7x50m:

I miejsce – OSP Raszowa
II miejsce – OSP Wysoka

Grupa „C”:

I miejsce – OSP Raszowa I
II miejsce – OSP Zalesie Śląskie
III miejsce – OSP Lichynia
IV miejsce – OSP Raszowa II
V miejsce – OSP Wysoka

Grupa „A”:

I miejsce – OSP Raszowa I
II miejsce – OSP Raszowa II
III miejsce – OSP Zalesie Śląskie
IV miejsce – OSP Czarnocin
V miejsce – OSP Łąki Kozielskie
VI miejsce – OSP Lichynia
VII miejsce – OSP Leśnica
VIII miejsce – OSP Wysoka

Wszystkim drużynom, które uzyskały czołowe pozycje – gratulujemy!