Pokaz w DPS w Sławięcicach

12 czerwca 2015 r., na zaproszenie wychowanków oraz ich opiekunów z Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach, udaliśmy się tam by w praktyce pokazać jak mogą w prosty i skuteczny sposób udzielić pierwszej pomocy swoim kolegom oraz koleżankom. Dziękujemy wszystkich wychowankom za zainteresowanie oraz zaproszenie.