Wizytacja komisji organizacyjnej ZG ZOSP RP

W dniu 9 czerwca naszą OSP odwiedziła i zapoznała się z naszą działalnością a także wyposażeniem Komisja organizacyjna Zarządu Głównego Związku OSP RP. Gościliśmy w naszej OSP dwóch wiceprezesów Zarządu Głównego: druha Janusza Koniecznego – przewodniczącego komisji oraz naszą druhne Teresę Tiszbierek a także członków komisji, członków Zarządu Głównego ZOSP RP z województw: mazowieckiego, podkarpacki, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze i było doskonałą okazją by porozmawiać o codziennej działalności ochotniczej straży pożarnej.