XV pielgrzymka strażaków na Górę Św. Anny

8 maja 2011 r. po raz piętnasty na Górę Świętej Anny zjechali strażacy z całej Opolszczyzny oraz sześć jednostek z Czech. Łącznie przybyło 1786 druhów ze 193 jednostek. Wśród nich byli obecni przedstawiciele naszej jednostki OSP w Zalesiu Śląskim. Słowa podziękowania do przybyłych ratowników wygłosił biskup opolski ks. Andrzej Czaja. Po uroczystej Mszy św. odbył się przemarsz wszystkich druhów pod pomnik błogosławionego Jana Pawła II, gdzie złożyli kwiaty. Po całej uroczystości franciszkanie zaprosili wszystkich druhów na tradycyjną grochówkę.