47. Gmina Leśnica – Dystrybucja środków ochrony indywidualnej

28 sierpnia 2020 r., w związku z organizowaną przez KG PSP oraz Ministerstwo Zdrowia akcją dostarczania SOI do placówek oświatowych w naszym powiecie, nasza jednostka była odpowiedzialna za rozwiezienie tych środków na terenie gminy Leśnica. W tym dniu dostarczyliśmy SOI do następujących placówek: Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy, Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Leśnicy, Szkoła Podstawowa w Leśnicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim. Ponadto te same środki dostarczyliśmy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny.