69. Zalesie Śląskie – Zgłoszenie o zalaniu piwnicy

4 listopada 2020 r., o godz. 5:58, zostaliśmy zadysponowani na ul. XV-lecia w Zalesiu Śląskim, gdzie wg zgłoszenia doszło do zalania piwnicy. Po dojeździe na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania okazało się, że ilość wody w piwnicy jest zbyt mała do jej odpompowania i na tą chwilę nie zagraża ona mieniu. Pomogliśmy jednak właścicielowi obiektu zabezpieczyć odpowiednio odwodnienie z rynien tak aby odpływ wody miał miejsce z dala od fundamentów budynku, gdyż na terenie posesji prowadzone są prace remontowo-budowlane.