Ćwiczenia VII kompanii gaśniczej WOO

1 października 2016 r., nasza jednostka wzięła udział w ćwiczeniach VII kompanii gaśniczej wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Ćwiczenia odbyły się na terenie szpitala w Oleśnie. W trakcie ćwiczeń przeprowadzono również inspekcję wszystkich zastępów oraz sprawdzono dokumentację pojazdu. Sprawdzono sprawianie sprzętu ODP przez ratowników, pracę w aparacie ODO, zasady poruszania się po obiektach użyteczności publicznej podczas pożaru, poruszanie się w rotach, asekurację oraz łączność.