Dzieci z wizytą w naszej remizie

14 listopada 2022 r., dzieci z klas I-III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim, odwiedziły naszą remizę w celu zapoznania się zarówno z pracą strażaka, jego obowiązkami, możliwościami, dzięki którym może pomagać potrzebującym a także zobaczyły sprzęt jakim obecnie dysponują strażacy. Wizyta w naszej remizie spodobała się dzieciom dlatego liczymy, że również i one w przyszłości będą chętnie pomagać innym, nie tylko jako strażacy, ale przede wszystkim jako dobrzy ludzie.