Święto Niepodległości

Dziś o godz. 10.00, pod naszą remizą, nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na nowy maszt zakupiony w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” 🇵🇱 

Projekt „Pod Biało-czerwoną” ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu.

Organizatorem projektu „Pod Biało-czerwoną” jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jego realizacja odbywa się w okresie od 25 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Projekt zakładał sfinansowanie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji dla każdej gminy w Polsce, która wzięła udział w projekcie. Do udziału w projekcie uprawnionych była każda spośród 2477 gmin w Polsce. Warunkiem realizacji w danej gminie było zebranie wymaganej liczby głosów poparcia mieszkańców gminy pod kandydaturą tej gminy. Udział danej gminy również i naszej – jej zgłoszenie i proces głosowania zależny był od społecznej aktywności mieszkańców poszczególnych miejscowości, którą w naszej gminie wykazali strażacy z OSP w Zalesiu Śląskim.

W celu promocji projektu oraz aktywizacji mieszkańców poszczególnych gmin kampania ma swoich lokalnych liderów. Lokalni liderzy to osoby, które same się zgłosiły, rozpoczęły oraz promowały projekt w środowisku lokalnym. Lokalnym liderem postawienia niniejszego masztu jest druhna Teresa Tiszbierek a przeprowadzającym oddawanie głosów i promocję członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim, której Prezes druh Ryszard Golly był motorem logistycznym niniejszego przedsięwzięcia. Partnerem dla Wojewódzkiego Urzędu, który podpisywał umowę był Urząd Gminy Leśnica i osoba Pana Burmistrza Łukasza Jastrzembskiego.