Kurs rat. technicznego – część II

29 stycznia 2013 r. o godz. 17.00 w KP PSP w Strzelcach Opolskich odbyła się już druga część praktyczna dotycząca ratownictwa technicznego. Ćwiczenia poprzedził godzinny wykład, który poprowadził st. kpt. Piotr Zdzichowski. Tym razem temat dotyczył wykonania dostępu do osób poszkodowanych zarówno w samochodach osobowych, ciężarowych oraz autobusach. Omówione zostały także dalsze czynności związane z ewakuacją poszkodowanych. Ćwiczenia praktyczne obejmowały przyjazd na miejsce zdarzenia, zabezpieczenie i ocenę miejsca wraz o oceną stanu poszkodowanych oraz ilością, odpowiednie przygotowanie oświetlenia, przygotowanie linii szybkiego natarcia oraz sprzętu ratownictwa technicznego,  wykonanie dostępu do poszkodowanego oraz ewakuacja w bezpieczne miejsce. Ćwiczona również była odpowiednia łączność dowódcy i przekazywanie informacji do dyspozytora.