Zebranie sprawozdawcze ze rok 2016

11 marca 2017 r., o godz. 18:00, w garażu naszej remizy odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016. Na zebraniu obecni byli m.in. mł. bryg. Piotr Zdziechowski z KP PSP w Strzelcach Opolskich, zastępca komendanta gminnego dh Joachim Nowak, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich dh Jerzy Wojtala, przedstawiciele OSP Sławięcice, OSP Mechnica-Kamionka.