XVI Pielgrzymka Strażaków na Górę Św. Anny

Tradycyjnie w drugą niedzielę maja, po raz szesnasty odbyła się Pielgrzymka Strażaków na Górę Świętej Anny. Druhowie zebrali się na Rajskim Placu skąd procesją wyruszyli do Groty Lurdzkiej, gdzie o godz. 11:30 odbyła się uroczysta Msza św., którą odprawił ks. Józef Urban – diecezjalny kapelan OSP.  Na uroczystości obecni byli m.in.: starszy brygadier Karol Stępień – Opolski Komendant Wojewódzki PSP, Józef Swaczyna – starosta strzelecki, Ryszard Galla – poseł na sejm RP, starszy brygadier Stefan Szłapa – Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich.

Na uroczystość przybyło 1395 strażaków z jednostek OSP, 30 strażaków zawodowych oraz 123 członków z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Łącznie 1548 strażaków. Przybyło 145 pocztów sztandarowych w tym 5 z PSP oraz 2 z Republiki Czeskiej. Po Mszy św. strażacy udali się pod pomnik bł. Jana Pawła II, gdzie złożony kwiaty.