Kurs rat. technicznego – część III

1 lutego 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie strażaków z powiatu strzeleckiego na kursie ratownictwa technicznego przy KP PSP w Strzelcach Opolskich. Tym razem przystąpiliśmy od razu do działań praktycznych, które obejmowały wszystkie procedury począwszy od przyjazdu na miejsce zdarzenia, rozpoznanie, zabezpieczenie, opieka medyczna i psychiczna poszkodowanego oraz wykonanie pełnego dostępu i ewakuacja do bezpiecznej strefy.