Kurs rat. technicznego – część IV

4 lutego 2013 r. uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu dotyczącym kursu ratownictwa technicznego w KP PSP w Strzelcach Opolskich. Na spotkaniu  ćwiczone były metody ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów osobowych oraz ciężarowych bez użycia sprzętu hydraulicznego. Do ewakuacji wykorzystywana była metoda Rauteka, stosowana do szybkiej ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu. Metodę zaleca się jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia poszkodowanego. Następnie ćwiczone były metody osób poszkodowanych z pojazdów ciężarowych z użyciem deski ortopedycznej.