Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym

12 kwietnia 2023 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Op., odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Naszą jednostkę reprezentowali Paulina Nowak oraz Szymon Jastrzębski. Niestety nie udało im się zakwalifikować do etapu wojewódzkiego, ale dziękujemy im za przygotowania do konkursu i reprezentowanie naszej jednostki na szczeblu gminnym oraz powiatowym!