VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

24 kwietnia 2010 r. druhowie z OSP w Zalesiu Śląskim wraz z osobami towarzyszącymi uczestniczyli w VI Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w Częstochowie. Naszą jednostkę reprezentowali: Bronisław Szura, Ryszard Golly, Teresa Strzelczyk-Golly, Teresa Tiszbierek wraz z mamą, Tadeusz Korczyński wraz z małżonką, Raś Witold, Stanisław Kłaka wraz z małżonką, Krzysztof Golly, Katarzyna Mróz, Damian Pinkawa, Kamil Bernacki, Justyna Strużyna, Izabela Proksza i Damian Alscher.