Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Zalesiu Śląskim

W sobotę 26 lutego 2011 r. o godz. 18.00 w restauracji „Nowa Zalesianka” odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Zalesiu Śląskim. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności strażaków z lat 2006-2010 oraz przedstawiono plany inwestycyjne na najbliższy rok. W trakcie zebrania zostały przeprowadzone również wybory członków do Zarządu OSP.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, naczelnik wydziału KP PSP w Strzelcach Opolskich Joanna Badowska-Gahem, Komendant Gminny – Rajmund Murlowski, wiceprezesi gminni Bernard Smandzich oraz Alfons Długosz, sołtys Bożena Mróz oraz sponsorzy naszej jednostki.