Gminne eliminacje OTWP w Zalesiu Śląskim

Nie tylko na pytania dotyczące pożarnictwa, ale również m.in. na pytania jak radzić sobie z urazami po różnego rodzaju wypadkach, musieli odpowiedzieć uczestnicy V Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 25 lutego br. w Zalesiu Śląskim. Do konkursu przystąpili młodzi druhowie z prawie wszystkich jednostek w gminie Leśnica. Turniej rozpoczął się o godz. 10.00 od egzaminu pisemnego, który trwał 30 minut. Po etapie pisemnych nadszedł czas na etap odpowiedzi przed pięcioosobową komisją. Do tego etapu zakwalifikowali się tylko ci, którzy najlepiej wypadli w części pisemnej. Etap ustny to trzy pytania, które wylosował dla wszystkich, pierwszy uczestnik w danej kategorii wiekowej.
Etap ustny trwał najdłużej, gdyż członkowie jury zadawali pytania, na które odpowiedzieć uczestnikom z powodu stresu i zdenerwowania, nie było wcale łatwo.

Po paru godzinnym egzaminie w trzech grupach wiekowych zwyciężyli:

gr. I
1. Weronika Gołasz – OSP Zalesie Śl.
2. Dominika Paczkowska – OSP Łąki Kozielskie
3. Sylwana Mróz – OSP Zalesie Śl.

gr. II
1. Martyna Błoniarz – OSP Zalesie Śl.
2. Krzysztof Golly – OSP Zalesie Śl.
3. Ewa Marek – OSP Zalesie Śl.

gr. III
1. Renata Golly – OSP Zalesie Śl.
2. Teresa Janda – OSP Wysoka
3. Janusz Korczyński – OSP Zalesie Śl.

Teraz zwycięzców OTWP, który odbył się w naszej gminie, czeka pojedynek z innymi druhami z naszego powiatu już 31 marca w Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich.
Życzymy sukcesu!

Skład komisji:
– mł. bryg. Janusz Filipkowski pracownik Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich
– Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Olgierd Jakrzewski
– v-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Andrzej Frań
– v-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Alfons Długosz
– dh Teresa Tiszbierek – Przewodnicząca Komisji Młodzieży Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie a jednocześnie członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśnicy.