Zakup sprzętu ratowniczego

Informujemy, że naszej jednostce udało zrealizować się wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu zadanie „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Zalesiu Śląskim.”. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 20 240,09 zł, a otrzymane dofinansowanie wyniosło 10 100 zł.

www.wfosigw.opole.pl