Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

11 września 2011 r., o godz. 13.00 w Łąkach Kozielskich rozpoczęły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Przy wspaniałej aurze wystartowało 19 drużyn z siedmiu jednostek OSP Gminy Leśnica: OSP Czarnocin, OSP Lichynia, OSP Łąki Kozielskie, OSP Leśnica, OSP Raszowa, OSP Wysoka i OSP Zalesie Śląskie. Druhny i druhowie zmagali się w dwóch dyscyplinach, którymi były sztafeta oraz rozwinięcie bojowe. Z naszej jednostki udział wzięły dwie drużyny w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, jedna drużyna żeńska w grupie „A” oraz jedna drużyna męska w grupie „C”.

A oto wyniki tegorocznych zawodów:

Młodzieżowe Drużyny Sportowo-Pożarnicze wg CTIF – grupa męska:
I miejsce – OSP Raszowa I
II miejsce – OSP Zalesie Śląskie
III miejscie – OSP Lichynia
IV – OSP Raszowa II
V miejsce – OSP Leśnica

Młodzieżowe Drużyny Sportowo-Pożarnicze wg CTIF – grupa żeńska:
I miejsce – OSP Zalesie Śląskie
II miejsce – OSP Raszowa

Grupa „A” – Męskie Drużyny Pożarnicze:
I miejsce – OSP Raszowa I
II miejsce – OSP Zalesie Śląskie
III miejsce – OSP Raszowa II
IV miejsce – OSP Łąki Kozielskie
V miejsce – OSP Czarnocin
VI miejsce – OSP Raszowa III
VII miejsce – OSP Wysoka
VIII miejsce – OSP Lichynia
IX miejsce – OSP Leśnica

Grupa „C” – Żeńskie Drużyny Pożarnicze:
I miejsce – OSP Wysoka

II miejsce – OSP Raszowa
III miejsce – OSP Zalesie Śląskie