Nowi ratownicy w naszych szeregach

W październiku i listopadzie sześciu strażaków z naszej jednostki wzięło udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz BHP w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie odbyło się w siedzibie KP PSP w Strzelcach Opolskich i obejmowało 70 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs zakończył się egzaminem przed komisją składającą się z lekarzy oraz ratowników medycznych. Celem kursu było odpowiednie przygotowanie strażaków do pełnienia funkcji ratownika oraz do dobrej współpracy z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Udział w kursie wzięli: Jessika Dronia, Elżbieta Korczyńska, Fabian Rosły, Krzysztof Strużyna, Sebastian Majnusz oraz Sebastian Kopa. Wszyscy pomyślnie zaliczyli egzamin i tym samym otrzymali tytuł ratownika. Gratulujemy!