Zabezpieczanie imprezy lokalnej

15 lipca 2012 r. zabezpieczaliśmy imprezę w Zalesiu Śląskim. W czasie trwania zawodów nasza jednostka oprócz pełnienia funkcji nadzoru bezpieczeństwa zapewniła najmłodszym szereg atrakcji. Dzieci mogły zobaczyć wóz strażacki, ubrać hełm oraz samodzielnie użyć strażackiej sikawki.